Sức hút của trụ cầu thang gỗ

Sức hút của trụ cầu thang gỗ

Tương ứng với mỗi loại cầu thang thì kết hợp trụ cái cũng khác nhau, với lan can cầu thang gỗ sẽ kết hợp trụ gỗ, lan can cầu thang kinh kết hợp trụ gỗ hoặc trụ inox, …

Sức hút của trụ cầu thang gỗ

Sức hút của trụ cầu thang gỗ

Trụ cầu thang gỗ đẹp sức thu hút đặc biệt: Trụ cầu thang gỗ gồm trụ cái và các trụ con là thành phần chính tạo nên sức thu hút cũng như vẻ đẹp hoàn thiện của cầu thang và nội thất gia đình bạn,… Ngày nay trụ cầu thang gỗ rất đa dạng về kiểu cách và thiết kế nhưng vẫn giử 2 hình dáng chủ đạo là hình tròn và hình vuông.

Tương ứng với mỗi loại cầu thang thì kết hợp trụ cái cũng khác nhau, với lan can cầu thang gỗ sẽ kết hợp trụ gỗ, lan can cầu thang kinh kết hợp trụ gỗ hoặc trụ inox, …