Tag: mẫu trụ cầu thang gỗ

Sức hút của trụ cầu thang gỗ

Sức hút của trụ cầu thang gỗ

Tương ứng với mỗi loại cầu thang thì kết hợp trụ cái cũng khác nhau, với lan can cầu thang gỗ sẽ kết hợp trụ gỗ, lan can cầu thang kinh kết hợp trụ gỗ hoặc trụ inox, … Trụ