Tag: sàn gỗ ngập nước

Xử lý sàn gỗ ngập nước

Xử lý sàn gỗ ngập nước

Trước hết, bạn hãy giải quyết phần nước ngập trên bề mặt sàn gỗ bằng cách dùng giẻ mềm thấm nước để lấy hết lớp nước ngập trên sàn. Bạn tuyệt đối không được dùng những vật cứng để lấy